Så här aktiverar du RDP (Remote Desktop) i Windows 10 - Augusti 2022

Du kan komma åt din dator från en fjärrplats med hjälp av RDP (Remote Desktop Protocol). Nedan hittar du olika metoder för att aktivera fjärrskrivbord i Windows 10.

Aktivera fjärrskrivbord (RDP) i Windows 10

Aktivera fjärrskrivbord i Windows 10

Som nämnts ovan måste du aktivera fjärrskrivbordsfunktionen på din dator för att kunna komma åt din dator från en annan dator, som ligger långt borta från din dator.Nackdelen med att aktivera fjärrskrivbordsanslutning är att det gör din dator sårbar eller öppen för fjärranfall.

Du kan dock genomdriva verifiering av nätverksnivå, starka lösenord och andra säkerhetsåtgärder för att begränsa denna risk.

Tyvärr är funktionen för fjärrskrivbord inte tillgänglig i Windows 10 Home, den kan bara aktiveras på datorer som kör Windows Pro, Windows Enterprise och Windows Server.

Även om Windows 10 Home är utrustat med Remote Desktop Client-programvara saknar den anständiga RDP-servern från Microsoft, som krävs för åtkomst till fjärrdatorer.

1. Aktivera fjärrskrivbord med inställningar

Det enklaste sättet att aktivera fjärrskrivbordsanslutning i Windows 10 är att gå till Inställningar på din dator.

1. Gå tillinställningar>Systemet.

två. VäljFjärrskrivbordi den vänstra rutan. Flytta växeln bredvid i den högra rutanFjärrskrivbordtillplacera.

Aktivera anslutning till fjärrskrivbord

Notera: Se till att alternativet 'Håll min dator vaken för anslutningar när den är inkopplad' har valts eller så måste du ändra ströminställningarna på din dator.

3. Klicka på på bekräftelsesfönstretBekräfta.

Fyra. Klicka på på samma skärmAvancerade inställningaroch aktiveraAutentisering av nätverksnivå.

Tvinga autentisering på nätverksnivå för fjärrskrivbord

När du har aktiverat fjärrskrivbordsanslutning, gå tillinställningar>Systemet>Handla omoch antecknanamnpå din dator.

Windows datorns namn på skärmen Systeminställningar

Namnet på en dator krävs för att ansluta till en dator från en fjärrplats.

Ett annat sätt att ansluta till Remote Desktop är genom att använda IP-adress på datorn.

2. Aktivera fjärrskrivbord med Sysdm.cpl

Denna metod kontrollerar ströminställningarna på din dator och uppmanar dig att ändra ströminställningar, om de inte är kompatibla.

1. Typsysdm.cpli sökfältet och väljsysdm.cpl Kontrollpanelen.

två. På skärmen Systemegenskaper väljer duAvlägsenflik> kontrolleraTillåt fjärranslutningar till den här datornalternativ.

Tillåt fjärranslutningar till det här datoralternativet

3. Klicka påTillämpaochOKför att spara den här inställningen på din dator.

Som nämnts ovan kommer du att uppmanas att ändra Sömninställningar på din dator om de inte är kompatibla.

3. Aktivera fjärrskrivbord med kontrollpanelen

Om du gillar att använda kontrollpanelen kan du aktivera RDP med följande steg.

1. Öppen Kontrollpanel > klicka påSystem och säkerhet.

System- och säkerhetsalternativ på Windows kontrollpanelskärm

två. Klicka på på system- och säkerhetsskärmenTillåt fjärråtkomstalternativ.

Tillåt alternativ för fjärråtkomst på Windows-kontrollpanelskärmen

3. Välj på nästa skärmTillåt fjärranslutningar till den här datornalternativ.

Tillåt fjärranslutningar till det här datoralternativet

Fyra. Klicka påTillämpaochOKför att spara den här inställningen på din dator.

4. Aktivera Remote Desktop med Run Command

Ett annat sätt att aktivera fjärrskrivbordsanslutning är att gå till skärmen Systemegenskaper med kommandot Kör.

1. Högerklicka påStartoch klicka påSpringa.

Öppna Kör kommando

två. I Run Command-fönstret skriver duSystemPropertiesAdvancedoch klicka påOK.

Öppna systemegenskaper med Run Command

3. På skärmen Systemegenskaper väljer duAvlägsenflik> kontrolleraTillåt fjärranslutningar till den här datornoch klicka påTillämpaochOK.

Tillåt fjärranslutningar till det här datoralternativet

Notera. Du kan bli ombedd att ändra Sömninställningar på din dator så att din dator aldrig går i viloläge.

När Remote Desktop är aktiverat kommer du att kunna komma åt din dator från fjärrplats med hjälp av Remote Desktop Protocol (RDP).

Relaterad
  • Hur man skyddar Windows-datorn från fjärranfall
  • Hur får du tillgång till fjärrdator med RDP